//Allmän kurs
Allmän kurs2018-04-03T13:00:18+02:00

Allmän kurs

Fakta

Allmän kurs 1-4 år, hel- eller deltid, distans

Studier för allmänbildning och behörigheter motsvarande gymnasiet

All undervisning sker på teckenspråk

Start: 13 augusti

Antagningskrav: Du måste ha fyllt 18 år

Ansökan: Senaste datum för höstterminen är 20 maj och för vårterminen  är det 20 november. I mån av plats tar vi även emot vid sen ansökan.

Plats: Stockholm, Göteborg, Örebro och Åkarp

Övrigt: Kursen är studiemedelsberättigad

Om du vill:

avsluta din grund- och/eller gymnasieutbildning och studera för behörighet till högskolan

utveckla dig själv som människa och aktiv medborgare genom studier

lära känna människor, samhället och världen bättre

Vi erbjuder:

allmänbildning

omväxlande studier

en berikande samvaro med andra vuxna i en teckenspråkig miljö

Vad innehåller allmän kurs?

På Allmän kurs på grundskolenivå/gymnasienivå  studerar du allmänna ämnen som till exempel svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, men utbildningen innehåller också andra delar såsom friskvård, estetiska ämnen ( exempelvis bild) etc. På Mo Gård folkhögskola anordnar vi temastudier, där flera ämnen ingår i ett tema. Ditt upplägg är individuellt anpassat efter egna uppsatta mål.

Intyg efter kursen

Efter att du gått klart Allmän kurs på grundskolenivå/gymnasienivå får du ett intyg som beskriver vad du studerat. Om du studerat så du nått omfattningskraven samt studieomdöme för att studera på högre nivå, så utfärdas ett studieomdöme/behörighet till högre studier.

På Allmän kurs på grundskolenivå får du kunskaper så att du senare kan studera vidare på gymnasienivå. Hur lång tid du behöver studera grundskolenivå/gymnasienivå beror på vad du har för tidigare studier bakom dig.

Allmän kurs är också folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Du som inte slutfört din gymnasieutbildning kan gå upp till fyra år på allmän kurs hos oss. All undervisning sker på teckenspråk.