/Om skolan
Om skolan 2017-03-02T14:35:24+00:00

Mo Gård folkhögskola är en teckenspråkig folkhögskola

I länkarna på högersida finns mer information om skolan, styrelsen, rektor och personal.