//Mo Gårds Folkhögskoleförening
Mo Gårds Folkhögskoleförening2018-01-19T16:04:35+02:00

Mo Gårds Folkhögskoleförenings styrelse

Bild på Lars

Lars Vikinge
Ordförande

Bild på Martin

Martin Lundberg
Vice ordförande

Bild på PO

Per-Olof Edberg
Ledamot

Bild på Mats

Mats Jonsson
Ledamot

Bild på Lars

Lars Rydval
Ledamot

Bild på Mindy

Mindy Drapsa
Ledamot

Mo Gårds Folkhögskoleförening är en ideell förening med uppgift att bedriva folkhögskoleverksamhet för att ge teckenspråkiga vuxna tillfälle till utbildning och bildning för att öka deras möjligheter att påverka sin livssituation och sitt engagemang för att delta i olika samhällsaktiviteter.

Föreningen skall också genom folkhögskolan erbjuda uppdragsutbildningar till anhöriga och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med teckenspråkiga personer. Uppdragsutbildning erbjuds även till andra som har ett intresse eller behov av att lära sig teckenspråk eller få sin undervisning på teckenspråk.

Medlemmar i föreningen

Mo Gårds Folkhögskoleförening har två medlemmar, Stiftelsen Mo Gård och Tyst Teater.

Stiftelsen Mo Gård har till ändamål att i egen regi eller genom uppdrag:

Erbjuda professionell habilitering och rehabilitering av vuxna dövblinda och döva med ytterligare funktionsnedsättning

Erbjuda utbildning av dövblinda och döva ungdomar och vuxna

Genom forskning och utveckling tillskapa resurser, metoder och kompetens inom dessa specialområden

Stiftelsen Mo Gård bildades i december år 2000 av:

 • Sveriges Dövas Riksförbund
 • Förbundet Sveriges Dövblinda
 • Landstinget i Östergötland
 • Finspångs kommun
 • Personalkooperativet Mo Gård

Stiftelsen Mo Gård, styrelse:

 • Monika Steorn, Ordförande
 • Conny Eriksson, Ledamot
 • Jan-Åke Danielsson, Ledamot
 • Pontus Degsell, Ledamot
 • Jan Erik Svenblad, Ledamot
 • Jerker Rönnberg, Ledamot
 • Mattias Hellöre, Ledamot
 • Henrik Karlson, Administratör
 • Peter von Knorring, Revisor