//Rektorn har ordet
Rektorn har ordet2017-07-03T11:33:52+02:00

 

I januari 2012 började jag på Mo Gård folkhögskola som rektor. Dessförinnan jobbade jag på Kunskapsskolan i nära 10 år, både som lärare och rektor. Jag är lärare i svenska, engelska, tyska och religion. Mot bakgrund av att jag älskar utmaningar och språk, så valde jag att söka tjänsten som rektor på Mo Gård folkhögskola. Jag kunde inte teckna någonting och jag hade en vag aning om vad folkhögskola var för en skolform. Jag har dock upptäckt att teckenspråk verkligen är ett användbart och vackert språk! Jag jobbar fortfarande på att lära mig det, även om jag nu kan kommunicera hjälpligt. Ända sedan jag började för fyra år sedan, har jag undrat varför det inte ingår som ett bra pedagogiskt verktyg för alla lärare, oavsett i vilken miljö eller skolform du arbetar?

Både som lärare och rektor har målet alltid varit att få människor att växa, oavsett om det är elever, deltagare eller personal. Mo Gård folkhögskola erbjuder en individuellt anpassad utbildning på teckenspråk och alla förutsättningar finns att få växa hos oss, både som människa och i sin kunskapsutveckling. Min drivkraft som pedagog är att hitta de starka sidor varje människa har och bygga på dem, för att de ska kunna utvecklas till det som de vill.

Jag tror på skolformen folkhögskola, där det ges tillfälle att bilda sig, komplettera sin utbildning på grund- eller gymnasienivå, fördjupa sig i något särskilt intresse, men framför allt att beredas möjlighet till en gemenskap med andra. Vår verksamhet är speciellt viktig i det avseendet, då vi kan erbjuda en teckenspråkig miljö, som inte så många andra kan. För att kunna växa som människa gäller det att ingå i ett sammanhang där jag kan göra mig förstådd och då är språket en mycket viktig del.

Ett av våra viktigaste uppdrag som folkhögskola är också att arbeta med demokratibegreppet och få våra deltagare att känna en större delaktighet i samhället. För att uppnå det krävs det ett klargörande kring sina rättigheter och skyldigheter som medborgare samt förklara hur den svenska demokratin fungerar och vilka påverkansmöjligheter man har som medborgare.

Jag är bosatt utanför Norrköping, men åker runt till enheterna med jämna mellanrum. Om du är intresserad av ett möte med mig, är det bara att ta kontakt via mobil, SMS eller mail.

carina.boman@mogardfolkhogskola.se

0702-95 11 45