//Skolans historia
Skolans historia2017-07-03T10:33:34+02:00

Skolans historia

Filial till Västanvik

1990 startade Mo Gård (AB) en Kurs- och konferensverksamhet med olika typer av kortkursverksamhet. Många deltagare var döva och det upptäcktes att många döva ungdomar hade svårt att få arbete och att deras teoretiska kunskaper behövde utvecklas.

1992 var Anders Lindgren VD för Mo Gård. Han satt även med i Västanviks folkhögskolas styrelse och lade där fram ett förslag om att starta en filial till Västanviks folkhögskola på platsen Mo Gård utanför Finspång. Det beslutades om en start till 1992 med fem deltagare inskrivna.

1997 Mo Gård folkhögskola blev en självständig folkhögskola.

2002 Flyttades folkhögskolan från platsen Mo Gård till Högalidshuset i Finspång. Ett elevboende bedrevs också och en teckenspråkslinje inrättades.

På grund av minskande deltagarantal togs beslut om att regionalisera folkhögskolan och en enhet startades i Stockholm 2007, en enhet i Åkarp 2009, en enhet i Göteborg 2012 och en enhet i Örebro till vårterminen 2017. Enheten i Finspång flyttades in till Norrköping sommaren 2014. Norrköpings enheten nedlagd våren 2017.

Kort fakta:

1992 Filial till Västanvik

1997 Självständig folkhögskola

2007 Startar i Stockholm

2009 Startar i Åkarp

2012 Startar i Göteborg

2016 Undersöker marknaden i Örebro

2017 Startar i Örebro